Triad

Triad

Made for Goverdose

ENG

„The term ‚Triad’ was given by the Hong Kong government to Chinese secret societies based on the triangular symbol which once represented such societies. The symbol is the Chinese character ‚Hung,’ encased in a triangle, representing the union of heaven, earth, and man.”

„(…) 3 is written as three lines in Roman and Chinese numerals.”

 ~ Wikipedia

This is an illustration centered around the symbol of three in Chinese culture. The line part was drawn using fineliner. I did the final retouch digitally. It took me about five days.

PL

„Termin „Triada” został nadany przez rząd Hong Kongu tajnym chińskim organizacjom, których struktura przypominała symbol trójkąta. Znak ten składa się z chińskiego znaku „Hung” wpisanego w trójkąt reprezentujący unię nieba, ziemi i człowieka”.

„(…) w chińskim i rzymskim systemie zapisywania liczb, 3 przedstawiane jest jako trzy linie.”

~ Wikipedia

Tematyka ilustracji koncentruje się wokół symbolu triady w kulturze chińskiej. Praca została narysowana cienkopisem i finalnie obrobiona w Photoshopie. Całość zajęła mi pięć dni.

Goverdose is online collective of digital designers with unique styles, techniques and desire to create new amazing projects. We want to bring new amazing work and ideas with every theme pack.

Check the latest Goverdose art-pack.

goverdose.com

For more fresh news from our collective click here

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!